Sociale veiligheid bij de Klaas Kittengroep


Inleiding sociale veiligheid

We vinden het binnen de Klaas Kittengroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. 


Wat is sociale veiligheid? 

Sociale veiligheid binnen de Klaas Kittengroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. 

 

Gedragscode 

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de Klaas Kittengroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. 


Aanstellingsbeleid 

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. 

 

Vertrouwenspersonen

De Klaas Kittengroep heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er voor alle leden, ouders, verzorgers en betrokkene van de Klaas Kittengroep. Zij zijn wel betrokken bij de groep, maar maken geen onderdeel uit van het leidingteam en/of bestuur. Zij hebben een onafhankelijke positie.

Je kunt bij de vertrouwenspersonen terecht wanneer je te maken hebt met een situatie waarover je in vertrouwen wil praten en waarvoor je de leiding niet kunt of wilt benaderen. Dit kan zijn ongewenst gedrag, specifieke voorvallen of gevoelens van twijfel waar je hulp of advies voor zoekt. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en ondersteunt en adviseert jou in een eventuele vervolgstap. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met informatie en heeft geheimhoudingsplicht, maar kan wel -natuurlijk met jouw toestemming- het eerste contact leggen met de betrokken personen.

De vertrouwenspersonen van de Klaas Kittengroep zijn:

Hanneke van Driel: vertrouwenspersoon1@klaaskitten.nl

Pieter Lalleman: vertrouwenspersoon2@klaaskitten.nl


Team Sociale Veiligheid Scouting Nederland 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze vertrouwenspersonen en bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de
e-mail: 
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl 

Kom je kijken?

Draai een dagje mee

Muziek maken, sportieve dingen doen, hutten bouwen en vooral veel lol maken met vrienden en vriendinnen?
Kom kijken

Facebook