De legende van Klaas Kitten

1995, Oubaas Godefroy bij de beeltenis van Klaas Kitten in Spaarnwoude. Op de achtergrond de stenen in de kerkmuur die aangeven hoe groot de reus was.

Onze scoutinggroep is vernoemd naar de reus Klaas Kitten. Hij was minstens 2,65m lang en had een ruig voorkomen. Dat lijkt een sterk verhaal maar hij heeft echt bestaan! Onze reus moet omstreeks 1300 geleefd hebben in Spaarnwoude waar hij bekend staat als Klaas van Kieten. Volgens sommigen was hij een boer, volgens anderen een krijgsman. Over het algemeen zijn de historici het over een ding eens: Klaas was een ontzettend fijne vent!

Klaas Kitten zou de broer van Hillegonda zijn geweest, die andere reus uit Hillegersberg. Hij stond algemeen bekend als de Reus uit Spaarnwoude. Daar zijn twee stenen in de zuidmuur van de kerk ingemetseld die aangeven hoe lang hij is geweest. Klaas Kitten wordt in de geschiedschrijving van Nederland meermaals genoemd maar veel details zijn er over zijn leven niet bekend. Natuurlijk zijn er wel enkele legendarische verhalen in omloop. Hij zou in 1296 zelfs naar Engeland zijn afgereisd voor een belangrijke missie!

Klaas Kitten was de langste Nederlandse man in de 13e eeuw. Er zijn diverse bewijzen zoals een ooggetuigenverslag, een gebedssnoer, klompen en twee stenen in de kerkmuur van Spaarnwoude. Verder zijn er legendes en volksverhalen over een zachtaardige, maar stoere reus over wie wordt gezongen:

Komt nemen dynen wyk
Naar ’t oude Sparenwou door ’t veld of langs den dyk,
Daar Klaas de Reus ontfing zijn wezen, logt en adem,
En daar zyn lengte blykt, by ’t teken van zyn vadem;
Een zeer vervaarlyk mensch, van wezen en gebaart,
En evenwel niet kwaat, niet straf, noch wreed van aart.

Klaas Kitten, de reus uit Spaarnwoude: naamgever van onze scoutinggroep. Meer weten over het verhaal van Klaas Kitten? Kijk hier. 

Kom je kijken?

Draai een dagje mee

Muziek maken, sportieve dingen doen, hutten bouwen en vooral veel lol maken met vrienden en vriendinnen?
Kom kijken

Facebook