Bestuur

Bij de Klaas Kittengroep hebben we in navolging van een besluit van de landelijke raad van Scouting Nederland een onderscheid gemaakt tussen de Vereniging Klaas Kittengroep en de Stichting Klaas Kitten Groep. Het verschil zit hem daarin dat de vereniging zich bezighoudt met het mogelijk maken van de opkomsten en andere zaken met betrekking tot de leden en het leidingteam. Onze stichting beheert en onderhoudt de clubgebouwen, het terrein en het overige materiaal dat nodig is voor het spel van scouting.

Vereniging Klaas Kittengroep

Het verenigingsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt samen met de leidinggevenden zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op de speltakken. De bestuursleden maken de gebouwen, het terrein en het spelmateriaal beschikbaar voor de leden, houden de ledenadministratie bij en ondersteunen de leidinggevenden waar nodig. Ook zorgen zij voor de contributie-inning binnen de groep en contributie-afdracht aan Scouting Nederland en de regio. Minimaal vier keer per jaar wordt er een groepsraad gehouden, waarbij het bestuur en de leidinggevenden aanwezig zijn.

Voorzitter: Sven de Schepper
Secretaris: Marnix Elias
Penningmeester: Floris van Leerdam
Groepsbegeleider: Gijs Buijs / Jochem Donath
Algemeen bestuurslid: Evelein Versteeg / Chantal van den Heuvel

Stichting Klaas Kitten Groep

Iedere scoutinggroep heeft naast een vereniging met leden ook een beheerstichting. Het bestuur van Stichting Klaas Kitten Groep zorgt voor het financiƫle beleid binnen de vereniging, verzekeringen, aanvraag van subsidies en sponsoring. Naast de financiƫn houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer en onderhoud van de accommodatie (clubhuizen en terreinen) en de materialen (tenten, spelmateriaal, etc.). Onze stichting onderhoudt ook het contact met diverse instanties zoals de gemeente Rotterdam, Scouting Nederland en andere ondersteunende organisaties.

Voorzitter: Joost de Schepper

Secretaris: Jos Hartman
Penningmeester: Ton de Vries / Floris van Leerdam
Algemeen bestuurslid: Sven de Schepper / Marnix Elias

Kom je kijken?

Draai een dagje mee

Muziek maken, sportieve dingen doen, hutten bouwen en vooral veel lol maken met vrienden en vriendinnen?
Kom kijken

Facebook