Bestuur

Bij de Klaas Kitten Groep hebben we in navolging van een besluit van de landelijke raad van Scouting Nederland een onderscheid gemaakt tussen de Vereniging Klaas Kitten Groep en de Stichting Klaas Kitten Groep. Het verschil zit hem daarin dat de vereniging zich bezighoudt met het mogelijk maken van de opkomsten en andere zaken met betrekking tot de leden en het leidingteam. Onze stichting beheert en onderhoudt de clubgebouwen, het terrein en het overige materiaal dat nodig is voor het spel van scouting.

Vereniging Klaas Kitten Groep

Het verenigingsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt samen met de leidinggevenden zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op de speltakken. De bestuursleden maken de gebouwen, het terrein en het spelmateriaal beschikbaar voor de leden, houden de ledenadministratie bij en ondersteunen de leidinggevenden waar nodig. Ook zorgen zij voor de contributie-inning binnen de groep en contributie-afdracht aan Scouting Nederland en de regio. Minimaal vier keer per jaar wordt er een groepsraad gehouden, waarbij het bestuur en de leidinggevenden aanwezig zijn.

Voorzitter: Sven de Schepper

Secretaris: Marnix Elias
Penningmeester: Floris van Leerdam
Groepsbegeleider: Jeroen Sonneveldt
Alg. bestuurslid: Stefan Dessens

Stichting Klaas Kitten Groep

Iedere scoutinggroep heeft naast een vereniging met leden ook een beheerstichting. Het bestuur van Stichting Klaas Kitten Groep zorgt voor het financiële beleid binnen de vereniging, verzekeringen, aanvraag van subsidies en sponsoring. Naast de financiën houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer en onderhoud van de accommodatie (clubhuizen en terreinen) en de materialen (tenten, spelmateriaal, etc.). Onze stichting onderhoudt ook het contact met diverse instanties zoals de gemeente Rotterdam, Scouting Nederland en andere ondersteunende organisaties.

Voorzitter: Joost de Schepper

Secretaris: Victor de Schepper
Penningmeester: Ton de Vries
Algemeen bestuurslid: Jos Hartman
Algemeen bestuurslid: André van Leerdam

Kom je kijken?

Draai een dagje mee

Muziek maken, sportieve dingen doen, hutten bouwen en vooral veel lol maken met vrienden en vriendinnen?
Kom kijken

Facebook

Gefeliciteerd

Asia Fani is vandaag jarig. Gefelicteerd!
20 oktober
Klaas Kitten
27 oktober
Evi Stevens
9 november
Suze de Kort
11 november
Lucas van Exel
19 november
Luuk de Groot
21 november
Jan van Loenhout
22 november
Michael Pool
27 november
Christian Semprevivo