Vertrouwenspersonen

De Klaas Kittengroep heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er voor alle leden, ouders, verzorgers en betrokkene van de Klaas Kittengroep. Zij zijn wel betrokken bij de groep, maar maken geen onderdeel uit van het leidingteam en/of bestuur. Zij hebben een onafhankelijke positie.

Je kunt bij de vertrouwenspersonen terecht wanneer je te maken hebt met een situatie waarover je in vertrouwen wil praten en waarvoor je de leiding niet kunt of wilt benaderen. Dit kan zijn ongewenst gedrag, specifieke voorvallen of gevoelens van twijfel waar je hulp of advies voor zoekt. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en ondersteunt en adviseert jou in een eventuele vervolgstap. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met informatie en heeft geheimhoudingsplicht, maar kan wel -natuurlijk met jouw toestemming- het eerste contact leggen met de betrokken personen.


De vertrouwenspersonen van de Klaas Kittengroep zijn:

Hanneke van Driel: vertrouwenspersoon1@klaaskitten.nl

Pieter Lalleman: vertrouwenspersoon2@klaaskitten.nl


Meer informatie over de sociale veiligheid van onze vereniging lees je terug op onze pagina Sociale veiligheid